Laryngology 101 - Reflux Laryngitis 09:36
Laryngology 101 - Reflux Laryngitis

by VOAdmin
1895 views, 3099 days ago

granuloma de laringe 06:07
granuloma de laringe

by VOAdmin
6225 views, 3099 days ago

Priscilla Strobes Kaila 00:38
Priscilla Strobes Kaila

by VOAdmin
835 views, 3099 days ago

Video stroboscopy of the vocal cords 00:25
Video stroboscopy of the vocal cords

by VOAdmin
2076 views, 3099 days ago

Video stroboscopy of the vocal cords 00:18
Video stroboscopy of the vocal cords

by VOAdmin
1033 views, 3099 days ago

Trans-Nasal Endoscopy 02:03
Trans-Nasal Endoscopy

by VOAdmin
26725 views, 3122 days ago

Video Stroboscopy of the Vocal Cords 02:02
Video Stroboscopy of the Vocal Cords

by VOAdmin
2805 views, 3122 days ago