Laryngology 101 - Reflux Laryngitis 09:36
Laryngology 101 - Reflux Laryngitis

by VOAdmin
1836 views, 2943 days ago

granuloma de laringe 06:07
granuloma de laringe

by VOAdmin
6161 views, 2943 days ago

Priscilla Strobes Kaila 00:38
Priscilla Strobes Kaila

by VOAdmin
783 views, 2943 days ago

Video stroboscopy of the vocal cords 00:25
Video stroboscopy of the vocal cords

by VOAdmin
2005 views, 2943 days ago

Video stroboscopy of the vocal cords 00:18
Video stroboscopy of the vocal cords

by VOAdmin
983 views, 2943 days ago

Trans-Nasal Endoscopy 02:03
Trans-Nasal Endoscopy

by VOAdmin
26262 views, 2966 days ago

Video Stroboscopy of the Vocal Cords 02:02
Video Stroboscopy of the Vocal Cords

by VOAdmin
2715 views, 2967 days ago