Laryngology 101 - Reflux Laryngitis 09:36
Laryngology 101 - Reflux Laryngitis

by VOAdmin
1858 views, 3002 days ago

granuloma de laringe 06:07
granuloma de laringe

by VOAdmin
6179 views, 3002 days ago

Priscilla Strobes Kaila 00:38
Priscilla Strobes Kaila

by VOAdmin
802 views, 3002 days ago

Video stroboscopy of the vocal cords 00:25
Video stroboscopy of the vocal cords

by VOAdmin
2028 views, 3002 days ago

Video stroboscopy of the vocal cords 00:18
Video stroboscopy of the vocal cords

by VOAdmin
997 views, 3002 days ago

Trans-Nasal Endoscopy 02:03
Trans-Nasal Endoscopy

by VOAdmin
26445 views, 3025 days ago

Video Stroboscopy of the Vocal Cords 02:02
Video Stroboscopy of the Vocal Cords

by VOAdmin
2735 views, 3025 days ago