Laryngology 101 - Reflux Laryngitis 09:36
Laryngology 101 - Reflux Laryngitis

by VOAdmin
1950 views, 3219 days ago

granuloma de laringe 06:07
granuloma de laringe

by VOAdmin
6290 views, 3219 days ago

Priscilla Strobes Kaila 00:38
Priscilla Strobes Kaila

by VOAdmin
886 views, 3219 days ago

Video stroboscopy of the vocal cords 00:25
Video stroboscopy of the vocal cords

by VOAdmin
2136 views, 3219 days ago

Video stroboscopy of the vocal cords 00:18
Video stroboscopy of the vocal cords

by VOAdmin
1090 views, 3219 days ago

Trans-Nasal Endoscopy 02:03
Trans-Nasal Endoscopy

by VOAdmin
26957 views, 3242 days ago

Video Stroboscopy of the Vocal Cords 02:02
Video Stroboscopy of the Vocal Cords

by VOAdmin
2901 views, 3242 days ago