Laryngology 101 - Reflux Laryngitis 09:36
Laryngology 101 - Reflux Laryngitis

by VOAdmin
1928 views, 3161 days ago

granuloma de laringe 06:07
granuloma de laringe

by VOAdmin
6265 views, 3162 days ago

Priscilla Strobes Kaila 00:38
Priscilla Strobes Kaila

by VOAdmin
865 views, 3162 days ago

Video stroboscopy of the vocal cords 00:25
Video stroboscopy of the vocal cords

by VOAdmin
2110 views, 3162 days ago

Video stroboscopy of the vocal cords 00:18
Video stroboscopy of the vocal cords

by VOAdmin
1067 views, 3162 days ago

Trans-Nasal Endoscopy 02:03
Trans-Nasal Endoscopy

by VOAdmin
26872 views, 3185 days ago

Video Stroboscopy of the Vocal Cords 02:02
Video Stroboscopy of the Vocal Cords

by VOAdmin
2860 views, 3185 days ago